Friheten lågt värderad

Publicerad torsdag den 7 februari 2008 kl. 21.23

Lite då och då går det att läsa i tidningarna om att justitiekanslern betalat ut ersättning för lidande och förlorad arbetsinkomst vid frihetsberövanden, då förundersökningen har avslutats utan att åtal väckts eller när frikännande dom har meddelats. Låt mig bara få fråga: är 30 000 kronor verkligen en rimlig ersättning för en och en halv månad av ens liv?

Det är bra att det finns möjlighet för en domstol att besluta om häktning på begäran av åklagaren. Genom denna form av frihetsberövande kan samhället se till att någon som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket fängelse i minst ett år är föreskrivet, inte avviker, fortsätter sin brottsliga verksamhet eller undanröjer bevis om det finns skäl att anta att han eller hon annars skulle göra det. Å ena sidan finns alltså argument som talar för häktning. Å den andra är häktning en allvarlig kränkning av individens rätt att bestämma över sitt liv. Domstolen måste alltså göra en avvägning från fall till fall.

När en person suttit häktad mer än 24 timmar finns möjlighet till ersättning från staten om förundersökningen läggs ned och åtal inte väcks eller då frikännande dom meddelas. Det är rättvist. Den häktade har rätt att få kompensation för sitt lidande och förlorad arbetsinkomst. Det som inte är rättvist är ersättningsnivån för lidande, som är på tok för låg. Håller du inte med mig om att en och en halv månad av ditt liv är värt mer än 30 000 kronor?

Kommentarer

Fredrik =) onsdag den 13 februari 2008 kl. 19.56:

Jag håller med dig. För en VECKA skulle jag vilja ha i varje fall 30 000 kronor. Fast fan vet om det är värt det ändå, fatta vad kränkt och ledsen man skulle bli om man var misstänkt för mord. Men samtidigt, ingen rök utan eld. Den som inte är skum behöver inte oroa sig...

Anders Törnkvist onsdag den 13 februari 2008 kl. 20.12:

När människor frias i domstol är de oskyldiga i lagens mening. Även om vissa personer kanske bedriver annan brottslig verksamhet som inte går att bevisa, eller kanske till och med har begått brottet de häktats för men friats för det på grund av bristande bevisning, måste vi betrakta dem som oskyldiga. Annars skulle ju vem som helst kunna bli utpekad som brottslig, utan att vara det.

Fredrik =) onsdag den 13 februari 2008 kl. 21.53:

Du har rätt i det! Höj ersättningsnivåerna nu!