Nästa fredag är inte samma sak som på fredag

Publicerad tisdag den 12 februari 2008 kl. 17.54

Det råder delade meningar om vad som menas med nästa fredag. Ordet nästa är lurigt. Tolkningen beror oftast på vid vilken tidpunkt ordet yttras. När man bestämmer träff med någon kan det lätt hända att man missuppfattar vilket datum som avses.

Om jag en måndag säger nästa fredag menar jag inte den närmast följande fredagen, utan fredagen i veckan därpå. När jag avser den närmast följande fredagen använder jag i stället nu på fredag. Till stöd för detta språkbruk brukar jag referera till Gösta Åbergs Handbok i svenska. Kanske vore det dock på sin plats att börja säga fredag i nästa vecka i stället för nästa fredag, så att risken för missförstånd minimeras?

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.