XHTML eller HTML – välj själv!

Publicerad onsdag den 13 februari 2008 kl. 12.58

XHTML står för EXtensible HyperText Markup Language och är en vidareutveckling av HTML. XHTML baseras till skillnad från HTML på XML. Den här bloggen har numera stöd för både XHTML 1.1 och HTML 4.01 Strict. De flesta moderna webbläsarna stödjer båda formaten, med undantag av populära Internet Explorer 7 som (än så länge) inte stödjer XHTML.

Vilket format som din webbläsare använder går givetvis att se om man väljer "Visa källkod", men det står också i sidfoten. Resultatet som visas bör se likadant ut, men kodmässigt finns flera skillnader. XHTML kräver att alla element måste avslutas, även tomma elementtyper som <br> vilket alltså skrivs <br />. Element får i XHTML inte heller nästlas så att de överlappar varandra. Vidare måste alla element- och attributnamn skrivas med gemener. Attributvärden måste inneslutas inom citationstecken. I XHTML 1.1 har många element som beskriver utseende tagits bort. För att förändra utseendet är man i stället tvungen att använda stilmallar (CSS). I mitt tycke, även om jag inte är någon expert, är XHTML 1.1 att föredra framför HTML.

Kommentarer

Fredrik =) onsdag den 13 februari 2008 kl. 19.34:

Din sida är ju snygg och häftig! Fräckt att du skrivit koden till webbplatsen själv och inte är lika töntig som många andra och tar något färdigt!

Anders Törnkvist onsdag den 13 februari 2008 kl. 19.41:

Tack, tack! Webbsidan fungerar helt okej, tycker jag. Som jag redan berättat har jag tänkt att det här ska utgöra den självständiga uppgiften i en programmeringskurs som jag tänker hoppa på.

Fredrik =) onsdag den 13 februari 2008 kl. 19.43:

Det står HTML 4.01 Strict där nere. Hur byter jag till XHTML 1.1?

Anders Törnkvist onsdag den 13 februari 2008 kl. 19.48:

Antagligen använder du en webbläsare som inte stödjer XHTML 1.1, kanske Internet Explorer som jag själv använder vid sidan av Mozilla Firefox ibland. Om du inte vill använda en annan webbläsare kan du skriva "?xhtml" efter sidadressen i adressfältet, eller "&xhtml" om det redan finns ett frågetecken i sidadressen. Om du vill se den här bloggposten i XHTML (ser alltså likadan ut, men koden skiljer sig lite) skriver du: http://anderstornkvist.se/blogg.php?kommentera&id=15&xhtml.

Fredrik =) onsdag den 13 februari 2008 kl. 19.51:

Fräckt, det gick inte att visa sidan, men jag kunde se, ja vad säger man?, (X)HTML-koden ^^