Dagen innan årsmötet

Publicerad tisdag den 19 februari 2008 kl. 21.58

Nu är allt fixat till årsmötet i Elevrådet i morgon! I eftermiddag har jag gjort i ordning resultat- och balansräkning för 2007. Därefter har jag träffat vår revisor som skrivit en positiv revisionsberättelse. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer och behållningen har kontrollerats. Styrelsens förslag på ändringar av föreningens stadgar har jag redan tidigare formulerat. Likaså ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2008. Kan det gå annat än bra på årsmötet i morgon?

Under 2007 har vi hållit fem elevrådsmöten och haft fjorton protokollförda styrelsemöten. Dessutom har jag under året varit med på fem möten i Lokal styrelse med elevmajoritet som existerade fram till den 1 juli, då den efter regeringens beslut att inte förlänga försöksperioden lades ned. Förutom att vi har haft väldigt kul på alla dessa möten, vad har vi lyckats åstadkomma?

I våras drev jag frågan om att elevrepresentanter ska delta i anställningsprocessen för lärare. Lokal styrelse beslutade att införa elevmedverkan vid anställning av lärare, men att gå så långt som att införa provlektioner vid intervjutillfällena gjorde man inte. I samband med Alla hjärtans dag sålde Elevrådet rosor som delades ut till de lyckliga mottagarna vecka 6. Elevrådsstyrelsen verkade under våren för att de skriftliga omdömena skulle tas bort alternativt förändras, vilka vi ansåg var värdelösa och inte fyllde någon funktion. Nu finns de inte längre kvar. Elevrådet såg i maj till att klockor införskaffades till så gott som samtliga klassrum. På studentavslutningen i maj i Sim- och sporthallen höll Elevrådets ordförande (undertecknad) ett tal för avgångseleverna och deras familjer. Ett tal som jag är nöjd med, men som jag är övertygad om skulle ha gått mycket bättre i år.

Under året har styrelsen samarbetat med lokala festarrangörer och informerat om evenemang i och kring Ulricehamn. Studentmössor har varit ett annat av Elevrådets sysslor. Styrelsen har påtalat problem gällande betygssättning för skolledningen och lärarkollegiet, bl.a. vad gäller kompletteringsmöjligheter under kursens gång för att uppfylla VG- och MVG-kriterierna. Elevrådet har vid två tillfällen kört igång med ett matråd på skolan, som dock blivit nedlagt på grund av för dåligt intresse. Vidare har Elevrådet gett bidrag till föreningar för ungdomar och på eget initiativ ordnat besök från Försvarsmakten och RFSL Borås. Varför inte läsa vår verksamhetsberättelse för att läsa om allt vad vi gjort?

Från och med årsmötet i morgon är jag inte längre elevrådsordförande. Möjlighet till omval finns inte, sedan mitt förslag gällande valbarhet antogs på föregående årsmöte. Ändringen av stadgarna innebär att årsmötet hålls i februari och att elever i årskurs 3 inte kan väljas till ordförande, sekreterare eller kassör för en mandattid under vilken de tar studenten. På så sätt anser vi att elevrådet ständigt ska utvecklas och att dess verksamhet ska fungera redan i början av ett nytt läsår.

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.