Elevrådsordförande Anders Törnkvist inte längre elevrådsordförande

Publicerad torsdag den 21 februari 2008 kl. 16.59

Jag lämnar bakom mig en otroligt rolig tid som elevrådsordförande på Tingsholmsgymnasiet. Än i dag kommer jag ihåg hur lycklig jag var när jag valdes till Elevrådets ordförande för ett och ett halvt år sedan. Lika spännande som det i början kändes för att det var nytt har det under hela tiden varit eftersom jag fått leda en av skolans viktigaste demokratiska processer och givits stora möjligheter att påverka. Jag står här i dag många erfarenheter rikare. Också elevrådet har utvecklats, vilket både styrelsen och klassrepresentanterna bidragit till.

Jag vill nu tacka alla som har hjälpt mig och elevrådet under min tid som ordförande. Jag vill också rikta ett särskilt tack till Tingsholmsgymnasiets förste rektor Stefan Kristoffersen som bidragit med värdefulla tips och till styrelsen, vänner och familj som stöttat mig och som jag kunnat bolla idéer med.

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.