Offentlighetsprincipen – upp till bevis!

Publicerad tisdag den 4 mars 2008 kl. 20.44

Offentlighetsprincipen innebär kortfattat att allmänheten ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd. En handling kan lika gärna vara ett e-brev som ett konventionellt brev eller ett vanligt pappersdokument. Tyvärr finns stora brister inom vissa myndigheter, vilket jag i dag fått bekräftat.

Jag skulle vilja ta del av vissa e-brev som inkommit till och sänts från en förvaltning i en kommun. Enligt lagen har jag rätt att vara anonym och jag behöver inte berätta varför jag behöver handlingarna utlämnade. Fylld med hopp och förväntan besökte jag därför aktuell förvaltning i förmiddags, och bad att få handlingarna utlämnade. Till min fasa fanns inte de akutella e-breven diarieförda.

Jag bad därför att få loggfilen över mottagna och skickade e-brev utlämnad. Assistenten på förvaltningen rynkade sina ögonbryn, men efter samråd med kommunjuristen kom man fram till att handlingen är allmän och offentlig, och följaktligen ska lämnas ut. Enligt lagen ska handlingar lämnas ut "skyndsamt", vilket i praktiken bör innebära att de ska lämnas ut omedelbart eller så snart som möjligt om man besöker myndigheten personligen. Praktiska problem uppstod dock, man visste inte hur man tog fram loggfilen, och ärendet pågår fortfarande.

Kommentarer

Anders Törnkvist onsdag den 5 mars 2008 kl. 16.33:

Eftersom jag i eftermiddags inte hört något om hur det går i ärendet, ringde jag till handläggaren. Handläggaren berättade att man har tagit fram den efterfrågade loggen, men hänvisar till att utlämnandet inte kan ske innan beslut fattats av hennes chef. Det låter rimligt, men jag har svårt att se att det tar flera dagar att gå igenom handlingarna och därefter fatta beslutet om vad som får lämnas ut.

Anders Törnkvist tisdag den 11 mars 2008 kl. 10.35:

Fungerade bra, men tyvärr sträckte sig inte loggen tillräckligt långt tillbaka. Får försöka ordna det som behövs på annat sätt.