Att fatta sina egna beslut som ung

Publicerad söndag den 23 november 2008 kl. 14.43

Jag är 18 år. Jag har inte levt särskilt länge. Den som påstår att jag har stor erfarenhet av livet har fel. Om man ser på SCB:s statistik i form av livslängdstabeller har jag levt knappt 25 % av mitt liv, om man gör antaganden om att alla svenskar lider, och har lidit, lika stora risker att dö vid en viss ålder, eftersom min förväntade livslängd då blir 78,89 år. Hur det än må vara med riktigheten i detta, hoppas jag att vi kan vara överens om att jag allra troligast har många år framför mig, till och med kanske fler än tre gånger så många år som jag hittills levt. Trots min brist på erfarenhet är jag fri att gå min egen väg i livet i form av att jag fattar mina egna beslut och väljer de vägar som jag anser vara bäst att ta.

Det är lätt att säga att det är synd att man inte kan spola tillbaka tiden ibland. Det finns ofta beslut som man ångrar att man tagit, på grund av deras konsekvenser. Men det är just där skon klämmer: det är betydligt enklare att veta hur man bäst skulle ha handlat med facit i hand. Problemet är att det inte går att spola tillbaka tiden. Det är omöjligt. Så är livet utformat. Det är därför våra misstag blir kännbara. Det uppmuntrar till att lära sig av dem.

Vissa gånger drabbas nära och kära hårt av misstag som jag gör. De drabbas av beslut som jag fattat utan de ögon som krävts. Det är särskilt då som jag hoppas att det kan komma något gott ur det hela. Förhoppningsvis har jag efteråt förvärvat ögonen som krävs för att fatta ett bättre beslut i en liknande situation i framtiden. Insha'Allah säger ofta muslimerna. Om Gud vill. Finns Gud? Genom att göra om "Insha'Allah" skapar jag uttrycket: om människan vill. På det sättet besvarar jag den frågan och lämnar snarare över den. Jag själv är övertygad om att vi utvecklas genom de erfarenheter vi skaffar oss på vägen fram i livet. I själva verket anser jag att det är det som påverkat oss under våra liv tillsammans med våra arvsanlag som avgör hur vi handlar i en viss situation. Oavsett hur ni ser på det hoppas jag att också ni tar lärdom av era misstag.

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.