I mitt medborgarförslag slår jag ett slag för miljön

Publicerad torsdag den 15 januari 2009 kl. 14.34

Både Ulricehamns Tidning och STT Svenljunga Tranemo Ulricehamn har den senaste veckan uppmärksammat mitt medborgarförslag som jag lämnade till Ulricehamn kommun för sju månader sedan. Under mitt sista gymnasieår valde jag att göra ett projektarbete om källsortering inom kommunen. I projektarbetet undersökte jag förutsättningarna för Ulricehamns kommun att införa ett system där sorterat avfall hämtas i åtta avfallsslag vid bostäderna (s.k. fastighetsnära hämtning), i likhet med det system som Perstorp, Klippan och Örkelljunga kommuner infört.

Efter att ha funnit att systemet med fastighetsnära hämtning skulle ha flera fördelar, i form av minskad mängd restavfall, ökad källsortering och minskad privat bilkörning, och att kostnaderna för invånarna i de nämnda skånska kommuner inte ökat i någon större utsträckning, beslutade jag mig för att slå ett slag för miljön i min hemkommun genom ett medborgarförslag där jag yrkar "att kommunen snarast undersöker möjligheterna till att införa ett system där sorterat avfall hämtas vid bostäderna". Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut i ärendet i form av att kommunens energibolag ska genomföra en egen enkätundersökning och att det därefter ska avgöras om systemet ska införas eller inte. Framtiden får utvisa huruvida kommunen väljer att gå på min linje eller inte, men jag är optimistisk. Debatten är nu i varje fall väckt!

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.