Augusti 2009

Självscanning på ICA

måndag den 31 augusti 2009

Jag handlar i olika mataffärer och vill inte påstå att jag är trogen kund i någon speciell butik. Jag har kundkort hos fyra matvarukedjor som finns representerade i Lund, bland annat hos ICA. Efter att någon gång ha handlat i den ICA-affär som ligger på Clemenstorget, inser man fördelarna med självscanning. Där handlar nämligen enormt många människor och följden av detta är att det väldigt ofta är mycket långa köer, speciellt eftersom affären ofta väljer att bara ha öppet några få kassor. Ändå verkar det som om kunderna kommer tillbaka, för vid nästa besök är det återigen lika långa köer.

Som självscanningskund får man en egen kassa där det oftast inte är någon kö alls. Det beror i huvudsak på två saker. För det första kräver varje kund inte så lång tid av kassörskans tid. Varorna är redan registrerade och det enda som saknas är betalningen. För det andra är det ännu många som inte använder sig av självscanning. Det är just denna kombination som gör att självscanningskassan är en gräddfil för mig som självscannar. Undantaget från denna regel är avstämningstillfällena, då man tvingas packa upp sina redan nedpackade varor. För att undvika sådana gäller det att alltid scanna rätt (i varje fall de gånger man råkar ut för avstämning), då minskar nämligen sannolikheten för framtida avstämningar.

Jag frågar mig varför inte fler går över till självscanning. På ICA krävs registrering i varje butik där man vill använda sig av tekniken, vilket naturligtvis kan uppfattas som krångligt, och ett annat krav är kedjans kundkort. Å andra sidan är detta oftast avklarat på ett par minuter. Det kräver dock att man accepterar ett stort intrång i den personliga integriteten (alla köp med kundkorten registreras och kunskapen om människors vanor och preferenser används i till exempel marknadsföring). Handlar det kanske om rädsla för det nya systemet? Det skulle kunna vara en oro för att man råkar missa att scanna en vara eller ogillande av att själv behöva scanna sina varor, det vill säga utföra kassörskornas jobb. Måhända är det en rädsla för att behovet av kassörskor kommer att minska, vilket är rimligt att anta. Jag är övertygad om att det finns hundratals skäl till att inte börja med självscanning. För mig är det emellertid smidigt och ger mig tills vidare (till dess att tillräckligt många börjar med den nya tekniken) en gräddfil i kassan.

Publicerad kl. 13.13
permanent länk | kommentarer (1)