Med mål och planering når vi långt

Publicerad måndag den 28 september 2009 kl. 09.18

Genom att sätta upp mål och göra upp en planering uppfyller vi våra framtidsdrömmar. Har man väl en gång insett detta, kan man tillämpa det på framtida drömmar vad det än gäller. Här innefattas bland annat konditionsträning, styrketräning, idrottsutövande, tävlingar och studier, ja särskilt när det gäller studier. Jag använder mig ofta av mål och planeringar i min vardag. Vad är det jag vill uppnå och varför vill jag det? Genom målen är det tydligt vad vi ska uppfylla och som svar på frågan varför har vi vår motivation till att nå målen. Planeringen omfattar dels översiktlig planering, vilket ger möjlighet att dela upp målen i flera delmål, dels detaljplanering vilket innebär att vi kontinuerligt planerar när vi ska ägna vår tid åt ett visst delmål. Då är det mycket lättare för oss att syssla med det vi verkligen vill och på så sätt nå våra drömmar.

Kommentarer

Fathima måndag den 5 oktober 2009 kl. 00.01:

Haha! Vad lustigt att du skriver det här när jag under veckan har gått och funderat över precis samma sak. :) Jag håller med! Vi får väl se om allting löser sig nu när jag ska börja planera lite bättre! ;)