Kunskap väger inget – böcker desto mer

Publicerad måndag den 11 januari 2010 kl. 22.29

Böcker

"Vad har du egentligen i resväskorna, Anders?" undrade mamma när jag reste hem innan jul. Jag tänkte efter och kom fram till att det inte var mycket mer än lite kläder "och ja just det, sen är det ju lite böcker också." En del hävdar att kunskap inte väger något. Det är inte att hålla sig till sanningen. Böcker väger i själva verket ytterst mycket. Bara höstterminens kurslitteratur väger 17,2 kg och då har jag enbart räknat med de viktigaste böckerna. Trots detta ligger det nog lite i talesättet att kunskap inte väger någonting. Det förefaller som om kunskap i hjärnan inte väger lika mycket som i bokform. Om vi räknar med att jag i varje fall har snappat upp en tiondel av innehållet i böckerna under terminen, skulle min hjärna annars ha mer än fördubblat sin vikt. Påståendet om att kunskap inte väger något är alltså i ena avseendet riktigt, i det andra helt felaktigt.

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.