Varannangångsprincipen

Publicerad söndag den 26 september 2010 kl. 18.06

Inte sällan går tiden mycket fortare än jag räknat med. När min egen vecka som så ofta är mer fylld än att det finns gott om ledig tid, gäller det att prioritera. Vissa bekantskaper får lida genom att jag inte hör av mig när det är min tur enligt varannangångsprincipen, det vill säga principen om att två bekanta tar initiativet till kontakt i genomsnitt varannan gång. Varannangångsprincipen behöver naturligtvis inte alltid följas. När två bekanta inte håller kontakten tillräckligt ofta handlar det mer om spontanitet som påminner om bekantskapen i form av träffar och telefonsamtal. I vissa relationer finns ett ökat kontaktbehov hos ena parten och då är det okej att han eller hon oftare än den andra parten tar kontakt, men bara till en viss gräns, och självfallet bara så länge inte den andra parten känner sig illa berörd över avsteget från varannangångsprincipen. Ibland blir det helt enkelt för mycket, vilket jag ibland fått erfara och efter ett tag sagt till om.

Vad är förresten skillnaden på en vän och en bekant? Ibland är det svårt att tydligt dela in olika förhållanden i dessa två kategorier. Det finns naturligtvis olika grader både av vänskaper och bekantskaper, men ett sätt för att skilja på dem är att se på kvaliteten av interaktion. Även hur ofta man träffas har betydelse, men ett citat som tillskrivs Richard Bach av vissa belyser problematiken och får avsluta resonemanget: "Your friends will know you better in the first minute you meet than your acquaintances will know you in a thousand years."

Ibland funderar jag på om jag ska godkänna eller avslå en förfrågan om vänskap på Facebook. Det sociala forumet är ett bra sätt att få uppdateringar om vad som händer i bekantas liv, men när det gäller allt för ytliga bekantskaper blir det hela ibland fånigt. Det är då jag får ångra att jag tidigare accepterat vänskapsförfrågan på Facebook. Andra gånger får jag vänskapsförfrågningar när det gått lång tid sedan jag träffat personerna i fråga, så lång tid att jag inte accepterar förfrågningarna eftersom vi inte har någon kontakt. Tyvärr har det vid ett par tillfällen hänt att jag senare stött på dem av en tillfällighet och att de velat ta upp kontakten. Ibland blir jag lite nyfiken på vilka nya bekanta är och lägger till dem på Facebook, men oftast låter jag mina bekanta lägga till mig som Facebook-vän och låta dem avgöra när det är dags.

Det finns inga kommentarer. Skriv en kommentar.