Sluta inte med fruktstunder i skolan!

Publicerad torsdag den 22 september 2011 kl. 15.43

Jönköpings-Posten berättar i dag om hur fruktstunderna för de yngre barnen på Talavidskolan kommer att försvinna på förmiddagen. Beslutet togs av rektorn efter att en förälder klagat på att skolan uppmanar föräldrarna att skicka med frukt och att skolan då kan betraktas som avgiftsbelagd, vilket inte är tillåtet enligt skollagen. Det har enligt uppgift aldrig rört sig om tvång, utan en rekommendation. Naturligtvis förstår vem som helst att barn utan frukt kan tänkas hamna utanför gemenskapen vid fruktstunden. Trots att skolan nu inte förbjuder elever att ta med sig frukt, som man lätt kan få uppfattningen av om man läser DN:s ingress, innebär försvinnandet av fruktstunden att barnen går miste om en naturlig stund för gemensam förtäring av ett hälsosamt mellanmål. Låt inte denna värdefulla möjlighet att uppmuntra till sunda kostvanor försvinna. Elever som oavsett anledning inte har med sig frukt bör få en frukt av skolan (vilket de också har fått på Talavidskolan).

Strävanden efter jämlikhet får inte gå över gränsen. Kanske måste skolan snart tvingas ställa in idrottsundervisningen eftersom lämpliga kläder och skor är betydligt dyrare än en frukt om dagen? Både fötter och resten av kroppen växer i de här åldrarna och skor och kläder måste köpas nya titt som tätt. För utan idrottsskor och gymnastikskor får man inte samma möjligheter att ta del av idrottsundervisningen och man blir utanför. På tal om olika förutsättningar, kanske ska vi förbjuda föräldrar att vara med barnen när de gör sina läxor, eftersom alla föräldrar inte har möjlighet att göra detta i samma utsträckning? Detta har föreslagits. Själva tanken med jämlikhetssträvandena i skolan är god. Att skolan i princip är kostnadsfri, för att inte utestänga något barn, till exempel när det gäller skolutflykter, är bra. Men låt det inte det gå över styr!

Kommentarer

Jenny torsdag den 22 september 2011 kl. 21.16:

Jag känner igen mig. Medan alla rika barn alltid äter mango/ananas får jag nöja mig med ett ruttet äpple jag hittat på vägen :( Jag känner mig utanför.