September 2011

En minut ska räcka

fredag den 23 september 2011

Min målsättning är att mitt rum alltid ska gå att få snyggt på mindre än en minut. Då menar jag inte inte att det räknas om man osorterat slänger in allt som ligger framme i garderoben. Det är att fuska i sammanhanget. Helt enkelt ska mitt rum alltid gå att få prydligt på mindre än en minut. Även om mitt rum inte är särskilt stort, hinner det såklart inte dammsugas så fort. Trots detta kan man nog med rätta vid varje tillfälle betrakta sig som redo för oväntat besök, precis som i kaffereklamen. Testa mig gärna!

Publicerad kl. 16.30
permanent länk | kommentarer (0)

Sluta inte med fruktstunder i skolan!

torsdag den 22 september 2011

Jönköpings-Posten berättar i dag om hur fruktstunderna för de yngre barnen på Talavidskolan kommer att försvinna på förmiddagen. Beslutet togs av rektorn efter att en förälder klagat på att skolan uppmanar föräldrarna att skicka med frukt och att skolan då kan betraktas som avgiftsbelagd, vilket inte är tillåtet enligt skollagen. Det har enligt uppgift aldrig rört sig om tvång, utan en rekommendation. Naturligtvis förstår vem som helst att barn utan frukt kan tänkas hamna utanför gemenskapen vid fruktstunden. Trots att skolan nu inte förbjuder elever att ta med sig frukt, som man lätt kan få uppfattningen av om man läser DN:s ingress, innebär försvinnandet av fruktstunden att barnen går miste om en naturlig stund för gemensam förtäring av ett hälsosamt mellanmål. Låt inte denna värdefulla möjlighet att uppmuntra till sunda kostvanor försvinna. Elever som oavsett anledning inte har med sig frukt bör få en frukt av skolan (vilket de också har fått på Talavidskolan).

Strävanden efter jämlikhet får inte gå över gränsen. Kanske måste skolan snart tvingas ställa in idrottsundervisningen eftersom lämpliga kläder och skor är betydligt dyrare än en frukt om dagen? Både fötter och resten av kroppen växer i de här åldrarna och skor och kläder måste köpas nya titt som tätt. För utan idrottsskor och gymnastikskor får man inte samma möjligheter att ta del av idrottsundervisningen och man blir utanför. På tal om olika förutsättningar, kanske ska vi förbjuda föräldrar att vara med barnen när de gör sina läxor, eftersom alla föräldrar inte har möjlighet att göra detta i samma utsträckning? Detta har föreslagits. Själva tanken med jämlikhetssträvandena i skolan är god. Att skolan i princip är kostnadsfri, för att inte utestänga något barn, till exempel när det gäller skolutflykter, är bra. Men låt det inte det gå över styr!

Publicerad kl. 15.43
permanent länk | kommentarer (1)

HIV-svar positivt

tisdag den 6 september 2011

På Al Jazeera (som är min nya favorit-TV-kanal) berättades för en tid sedan om hur man på ett känt sjukhus i Taiwan transplanterat HIV-infekterade organ till fem patienter i augusti i år. Sjukhuset förklarade efter händelsen på sin webbplats att misstaget berott på att provsvaren uppfattats fel. Det är uppenbart vad missförståndet beror på. För vad betyder det att ett HIV-svar är "positivt"? Spontant låter det ju jättebra att någonting är positivt. Värre verkar det vara om provresultatet är negativt. Tänk till exempel på den som efter att ha testat sig för könssjukdomar får resultatet via telefon. Egentligen är det ett lugnande besked som ges när meningen "Provet var negativt." uttalas. Förhoppningsvis vet den som får beskedet detta, och behöver då inte oroa sig i onödan. Fast å andra sidan kan jag nästan med säkerhet säga att det har skett missförstånd i samband med HIV-svar via telefon. På sjukhuset känner så klart vårdpersonalen till att det är resultatet av själva analysen som anges. Missförståndet verkar i själva verket ha berott på att personen som tog emot provsvaren hörde "non-reactive" i stället för "reactive". System som garanterar att HIV inte överförs i samband med blodtransfusioner och organtransplantationer går inte att få. Garanterat inte när analyssvar inte dubbelkollas i varje enskilt fall.

Publicerad kl. 18.53
permanent länk | kommentarer (0)