Oktober 2011

Installera timer till spisarna i vår korridor!

söndag den 23 oktober 2011

23 oktober 2011
Öppet brev till AF Bostäder

Jag bor i ett korridorsrum hos AF Bostäder på Ulrikedal i Lund. Brandlarmet som är installerat i köket i korridoren är väldigt skönt att ha. Det fungerar utmärkt. Faktum är att det åtminstone ett par gånger per vecka kontrolleras när mina grannar glömmer antingen något på spisen eller något i ugnen. Oftast rör det sig om att någon glömt att han eller hon kokar upp vatten och att vattnet då kokat bort när man lämnat köket. Brandlarmet är guld värt.

Mina grannar och jag ser trots brandlarmet ändå allvarligt på situationen. Det är inte utan anledning. Ibland har personen som glömt sin matlagning lämnat korridoren. Då är det bara turen som gör att någon annan granne är hemma och rycker ut och stänger av plattan i köket. I min korridor inträffar det rätt ofta att plattor av misstag lämnas på efter matlagningen, ja, i princip dagligen. En kväll för inte så länge sedan bakade en av mina grannar bröd, så långt allt gott. Brödet såg emellertid efter en hel natt i ugnen i 200 grader inte längre ut som bröd, utan kvar på morgonen var endast något liknande en kolbit. Inte annat att vänta efter nästan tio timmars gräddning.

Vad har mina grannars slarv med AF Bostäder att göra? Tillsammans med flera av mina grannar önskar jag att timer till spisarna installeras så att spisarna stängs av om inte någon åtminstone då och då är i köket och ser till matlagningen. Vi är ärligt talat allvarligt oroade för att nästa torrkokning kommer att rökfylla hela korridoren eller orsaka en brand. Faktiskt är brandorsaken i mer än 30 % av bränderna i flerfamiljshus det som rubriceras glömd spis, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010. Av de bränder som sprider sig utanför startföremålet och som får större konsekvenser är glömd spis den vanligaste kända enskilda orsaken (ca 15 %), enligt samma myndighet. Mina grannar och jag tror inte att timerinstallationen skulle innebära en stor kostnad för bostadsbolaget, särskilt inte med tanke på vad det kostar att återställa en byggnad som brunnit.

Vi har försökt att få alla boende i korridoren att stanna i köket medan de lagar mat. Tyvärr fortsätter brandlarmet att gå på grund av det som i statistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kallas glömd spis. Någon föreslog att vi skulle införa ett rullande schema med spisvakter som skulle ha i uppgift att regelbundet kolla köket under dagen. Lyckligtvis finns en smartare lösning på problemet, nämligen att installera timer till spisarna. För inte ska det väl krävas att korridoren brinner ned för att AF Bostäder ska inse det allvarliga i situationen?

Publicerad kl. 21.49
permanent länk | kommentarer (3)