Varför en lag om bilbälte men inte en om cykelhjälm?

Publicerad torsdag den 24 november 2011 kl. 11.39

För inte så värst länge sedan använde vi inte bilbälte. I dag är det ganska ovanligt i Sverige att se någon utan bilbälte. Fem sekunder kan nämligen vara väl investerad tid vid en olycka. Nu till det märkliga. Väldigt många har ingen cykelhjälm på huvudet när de cyklar, trots att de varje gång de åker bil skyddar sig med bilbälte. Vad är den stora skillnaden?

Det är uppenbart att användande av bilbälte har blivit en naturlig sak. Lagstiftning har hjälpt till här. Med hot om böter, även om trafikpolisen inte är tillräckligt effektiv, försöker vi få människor att skydda sig i trafiken. Sedan 2005 har också Sverige en lag om cykelhjälm. Till skillnad från bilbälteslagen omfattar cykelhjälmslagen inte vuxna personer.

Varför är det bara personer under 15 år vi vill skydda med lagstiftning när det kommer till cykelhjälmen? För mig ser det fruktansvärt dumt ut när föräldrar cyklar tillsammans med sina barn och enbart barnen har cykelhjälm. Skulle vuxna människor vara befriade från cykelolyckor? Knappast. Omkring 10 000 cyklister skadar sig varje år så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus (1) och knappt 1 300 läggs årligen in för skallfrakturer och hjärnskakningar till följd av cykelolyckor (2). Huvudet är en så enormt viktig del av en människa, att det känns dumt att inte använda cykelhjälm.

Vissa menar att ett lagkrav på cykelhjälm kan reducera invånarnas benägenhet att använda cykeln. Så dyr är inte cykelhjälmen. Den är betydligt billigare än bilbältet. Så mycket förstör den inte frisyren. Så obekväm är den inte att bära. Jag erkänner att den ibland är otymplig att förvara när man klivit av cykeln någon annanstans än hemma. Den är ibland för stor för att lägga ned i väskan. Somliga påpekar att det finns en risk för att cyklister med hjälm tar fler risker jämfört med om de inte hade haft hjälm, på grund av den psykologiska effekten. Cykelhjälm gör givetvis inte att man undviker till exempel skrapmärken och brutna ben vid en cykelolycka, varför olyckor såklart bör undvikas genom ständigt stor uppmärksamhet hos både cyklister och övriga trafikanter, separation av cyklister från motordrivna fordon och så vidare. När olyckan väl är framme, minskar cykelhjälmen risken för huvud- och hjärnskador, vilket har visats i en översikt i Cochrane Review (3).

Åtskilliga gånger har jag hört personer säga att det skulle kränka människans frihet att bestämma över sig själv, om vi införde en lag om cykelhjälm som omfattade alla cyklister. Finns det verkligen någon skillnad i kränkning av människans frihet mellan en lag om cykelhjälm och lagen om bilbälte? Är det inte dags att införa en cykelhjälmslag som gäller alla?

Kommentarer

P.Dahl lördag den 26 november 2011 kl. 13.37:

Jag håller med dig om allt. Men det finns faktiskt ett argument mot hjälmlag. Argumentet är, att med en hjälmlag kommer färre att cykla och alltså kommer dessa att dö i hjärtinfarkt och liknande i stället. Dvs utan lag cyklar fler och blir friskare, men med lag blir det fler som inte cyklar och alltså mindre friska.